Verloop van de behandeling

Aanmelding

Om gebruik te kunnen maken van psychotherapie, moet u eerst overleggen met uw huisarts of psychotherapie inderdaad iets voor u kan zijn. Als de huisarts akkoord gaat, zal hij/zij een verwijsbrief schrijven. Vervolgens kunt u zich bij mij aanmelden. Mijn telefoonnummer is 06-81217183. Ik zal in het telefoongesprek  enkele gegevens van u noteren en u vragen naar de reden van aanmelding. We maken dan een eerste afspraak.

U vind hieronder een link naar het aanmeldformulier en de behandelovereenkomst. Deze kunt u ingevuld en/of ondertekend meenemen naar uw eerste afspraak. In verband met de AVG kunt u deze formulieren niet per mail naar mij toesturen.

U kunt u op ieder gewenst moment een voicemailbericht achterlaten met daarin duidelijk uw naam, telefoonnummer en momenten waarop u terug gebeld kunt worden. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wachttijd

Op dit moment neem ik geen nieuwe cliënten aan.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder, een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen tien weken vanaf de intake gestart is. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Intake

De intakefase omvat meestal 3 gesprekken waarbij ik een zo goed mogelijke indruk probeert te krijgen van uw klachten, uw hulpvraag en relevante achtergrondinformatie. Tijdens de intakefase krijgt u ook een goed beeld van mij als therapeut. Het vierde gesprek is het adviesgesprek. Hierin wordt samen met u bekeken of de mogelijkheden van de praktijk aansluiten bij uw hulpvraag.

Behandelplan

Na de intakefase zal er samen met u bepaald worden hoe de verdere behandeling vorm gaat krijgen. Ik maak een voorlopig behandelplan waarin de doelstellingen en de behandelvorm worden opgetekend. Dit behandelplan wordt met u besproken en zo nodig bijgesteld. Het behandelplan zal als leidraad dienen voor de behandeling. Er zullen regelmatig evaluaties plaatsvinden en zo nodig zal het behandelplan worden bijgesteld. Ook aan het einde van de behandeling vindt er een evaluatie plaats.

Vragenlijst

Bij de behandeling maak ik een aantal keren (maar in  ieder geval bij het begin en einde van de behandeling) gebruik van vragenlijsten die u op de computer kunt invullen. Zo krijg ik niet alleen een goed inzicht in uw problematiek en relevante achtergronden maar kan ik ook nagaan of de behandeling het gewenste effect heeft. Dit noemen we een effectmeting.

De behandeling

In de gesprekken die volgen zal vooral worden uitgegaan van de situatie in het heden: wat houdt u nu bezig c.q. wat wilt u nu veranderen. Het doel en de weg is vastgelegd in het behandelplan. Echter, ervaringen uit het verleden die duidelijk doorwerken in het heden, zijn vaak ook onderwerp van gesprek. In de therapie kan duidelijk worden op welke specifieke manier u naar uzelf en naar anderen gewend bent te kijken. Of u ontdekt aspecten waar u nog niet eerder bij stil had gestaan; soms wordt duidelijk hoe dit te maken heeft met de manier waarop u van jongs af aan gewend bent uzelf te zien.

Oefeningen tijdens de sessies en huiswerkopdrachten kunnen deel uitmaken van de behandeling en kunnen u helpen anders aan te kijken tegen situaties die u als problematisch ervaart en hier vervolgens ook anders mee om te gaan.
Hoe de therapie precies zal verlopen is niet te voorspellen, omdat het gaat om een wisselwerking tussen cliënt en psychotherapeut.

Frequentie en duur van de gesprekken

De frequentie van de contacten en de duur van de behandeling hangt zowel af van de aard en de ernst van de problematiek en van de wensen van de cliënt hierin. Meestal vinden de gesprekken wekelijks of tweewekelijks plaats.
Gedurende de laatste periode van de psychotherapie zijn de zittingen meestal minder frequent. De duur van een gesprek is doorgaans drie kwartier.

Verhindering

Uit praktische overwegingen breng ik voor gesprekken, die u niet minimaal 24 uur van tevoren hebt afgezegd, €25,- euro in rekening. Een bericht van verhindering kan op elk tijdstip van de dag, ook ’s avonds en in het weekend op de voicemail worden ingesproken: (06) 812 17 183. Mocht ik zelf verhinderd zijn, dan hoeft u uiteraard niet te betalen.

Crisis;

Mocht u met spoed hulp willen buiten kantoortijden, dan kunt u het beste bellen met de huisartsenpost in uw regio. Carispsychologie is over het algemeen tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. U kunt uw boodschap cq vraag in spreken en ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.

Voor de regio Nijmegen is het telefoonnummer  0900-8880