Intervisie en waarneming

Intervisie is een belangrijk instrument als het gaat de kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en is verplicht vanuit de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten.
De intervisie wordt regionaal geregeld. Dit betekent dat er met collega-psychotherapeuten overleg plaatsvindt over de behandeling van cliënten.

Er is een regeling voor waarneming. Tijdens vakantie of ziekte wordt de praktijk vervangen door een collega psychotherapeut te Niftrik. Indien nodig zal ik haar naam en telefoonnummer op  de website kenbaar maken.