Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een vorm van psychische hulp die kan helpen als mensen psychische klachten of problemen hebben die zij niet zelf kunnen oplossen. Psychotherapie heeft tot doel psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Het resultaat van de therapie is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Aan nare omstandigheden zoals een laag inkomen of werkloosheid kan de therapie niets veranderen. Een geslaagde psychotherapie garandeert ook niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn. Met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt problemen beter leert hanteren.

Veel mensen hebben baat bij psychotherapie. Voor het welslagen van de therapie is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Psychotherapie is een proces dat gepaard gaat met hobbels, met ups en downs. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het kan zijn dat iemand zich (tijdelijk) slechter voelt of het idee heeft vast te lopen. Vaak is dat onvermijdelijk, omdat nare of moeilijke dingen het onderwerp zijn van de therapie.

Sommige cliënten houden last van psychische problemen of hebben te kampen met terugkerende klachten. Een psychotherapeut helpt de cliënt door de moeilijke perioden heen. Uiteindelijk moet de cliënt er beter van worden. Therapie kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.