Tarieven

Kosten

Psychotherapie zit sinds 1 januari 2008 in het Basispakket. Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de psychotherapeut een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Op de rekening wordt alleen een zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. Méér informatie gaat er niet naar de zorgverzekeraar.

Met de meeste zorgverzekeraars heb ik contracten afgesloten, waardoor de kosten direct bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Er bestaat een kleine kans dat ik met uw zorgverzekeraar geen contract heb afgesloten. In dat geval declareer ik de gemaakte kosten bij u. U kunt vervolgens zelf de nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Daarnaast krijgt u te maken het jaarlijks verplichte eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van de overeenkomst die u hierover met uw zorgverzekeraar bent aangegaan. Het eigen risico wordt apart geïnd door de zorgverzekeraar.

Wat is een DBC?

DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Nadat u zich heeft aangemeld worden in de intake de klachten onderzocht, er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u daarmee instemt wordt de behandeling gestart. Ik noteer uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van de behandeling verricht worden in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, administratieve werkzaamheden, een test enzovoorts. De DBC gaat in op de datum waarop u bij mij bent ingeschreven. Aan het eind van de behandeling, of na een jaar, wordt de DBC afgesloten. Een DBC kan maximaal een jaar duren. Als de behandeling na een jaar wordt voortgezet dan is er sprake van een vervolg-DBC.