Tarieven

Kosten

Psychotherapie zit sinds 1 januari 2008 in het Basispakket. Dit betekent dat u voor de behandeling alleen het door u afgesproken eigen risico kwijt bent.

De factuur van de gesprekken wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de zorgverzekeraar. Op deze factuur wordt de hoofddiagnose vermeld en tevens de zorgzwaarte typering. Meer informatie gaat er niet naar de zorgverzekeraar.

De gegevens van de behandeling worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden.

Met de meeste zorgverzekeraars heb ik contracten afgesloten, waardoor de kosten direct bij de verzekeraar worden gedeclareerd. Er bestaat een kleine kans dat ik met uw zorgverzekeraar geen contract heb afgesloten. In dat geval declareer ik de gemaakte kosten bij u. U kunt vervolgens zelf de nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Daarnaast krijgt u te maken het jaarlijks verplichte eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van de overeenkomst die u hierover met uw zorgverzekeraar bent aangegaan. Het eigen risico wordt apart geïnd door de zorgverzekeraar.

Op dit moment (2023) heb ik contracten met de volgende zorgverzekeraars: Achmea (Zilveren Kruis, Interpolis, One, FBTO, De Friesland), ASR (ASR zorg, DITZO), Caresq (Avitae), CZDSW (OWM, Stad Holland, in Twente, SZVK), ENOMenzis (Menzis, Anderzorg), ONVZVGZ (IZA-VNG, NV Unive, NV zorverz. UMC, ZEKUR), ZENZ (OWM).

Hoe is de rekening van de zorgverzekeraar opgebouwd?

Gesprekken duren 50 minuten. Deze tijd wordt rechtstreeks doorberekend aan de zorgverzekeraar. Op de specificatie die u toegestuurd krijgt kunt u controleren of de data en tijden overeenkomen met de behandelmomenten.

Behandeltarieven