Wanneer psychotherapie?

Iedereen heeft van tijd tot tijd te maken met problemen. Meestal vinden mensen zelf oplossingen of manieren om ermee om te gaan. Het zelfhelend vermogen van mensen is groot. In sommige gevallen houden de klachten echter aan of worden ze van kwaad tot erger. Het kan dan helpen om met een onafhankelijk iemand de problemen te bespreken en samen te zoeken naar een uitweg.
Hieronder staan een aantal problemen waarmee u terecht zou kunnen bij mijn praktijk. Deze lijst is echter niet uitputtend.

• emotionele conflicten
• gebrek aan zelfvertrouwen
• schuld- en schaamtegevoelens
• angst en spanning
• somberheid, stemmingsproblemen,depressieve gevoelens
• problemen als gevolg van traumatische ervaringen
• gecompliceerde rouwverwerking
• psychische klachten die samenhangen met ervaringen uit het verleden
• identiteitsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek
• werkgerelateerde klachten zoals overspannenheid en burnout
• problemen in het aangaan of onderhouden van vriendschappen en relaties

 

Klachten die minder geschikt zijn voor behandeling in een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk:

• verslavingsproblematiek
• chronische psychiatrische problematiek
• kinderen jonger dan 18 jaar

Mijn praktijk is niet geschikt voor cliënten die dusdanige problemen hebben waarbij sprake is van een crisissituatie of waarbij de cliënt zowel binnen als buiten de kantoortijden dringend en acuut hulp nodig heeft. Ik zal deze cliënten niet aannemen; zij kunnen wel terecht bij een instelling als de GGZ. Deze instelling is 24 per dag bereikbaar en inzetbaar.

Mocht u twijfelen of psychotherapie voor u de juiste behandelmethode is, aarzel niet om contact met mij op te nemen. Ook uw huisarts zou u kunnen informeren over de mogelijkheden en limitaties van psychotherapie.