Kwaliteitsbewaking en Privacy beleid

De praktijk voldoet aan de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk. Deze vormen een weerslag van de bestaande wet- en regelgeving voor de GGZ sector.
Elke vijf jaar wordt de praktijk hierop getoetst middels een te volgen visitatietraject.

visitatie 2015-2020

Onderstaand vindt U het kwaliteitsstatuut zoals iedere psycholoog/psychotherapeut dit openbaar dient te maken.

 

kwaliteitsstatuut alleen lezen

Privacybeleid:

privacybeleid